ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθοι:

Βάσος Λυσσαρίδης Πρόεδρος
Βαρβάρα Λυσσαρίδη Αντιπρόεδρος
Μάρω Αδαμίδου Γραμματέας
Ανδρέας Αδαμίδης Ταμίας
Γιαννάκης Ομήρου Μέλος
Γιώργος Χριστοδούλου Μέλος
Ευανθία Παπαδοπούλου ΜέλοςΤα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Από αριστερά: Βάσος Λυσσαρίδης, Βαρβάρα Λυσσαρίδη, Μάρω Αδαμίδου, Ανδρέας Αδαμίδης, Γιαννάκης Ομήρου, Γιώργος Χριστοδούλου, Ευανθία Παπαδοπούλου.