ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ίδρυμα Λυσσαρίδη

1 Μιαούλη
1080 Άγιοι Ομολογητές
Λευκωσία
Κύπρος

Τ.Κ. 23666
1685 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: 22662787
Φαξ: 22498973

Ηλεκτρ. Ταχ.: info@lyssarides.com
Ιστοσελίδα: www.lyssarides.com
Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας