Ο πρόεδρος και τα μέλη του Ιδρύματος Λυσσαρίδη, σε συνεδρία της 10ης Μαρτίου 2010, απεφάσισαν όπως θεσμοθετήσουν Βραβείον δια το Παγκύπριον Γυμνάσιον, ως ακολούθως: 

Βραβείον Βάσου Λυσσαρίδη, αποφοίτου του Παγκυπρίου Γυμνασίου, εκ €500 (πεντακοσίων ευρώ). Απονέμεται εις τον μαθητήν του Παγκυπρίου Γυμνασίου, ο οποίος και κατά τα τελευταία τρία έτη της φοιτήσεως του συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία εις το μάθημα της Ιστορίας κατεύθυνσης (εξεταζόμενο) και των Νέων Ελληνικών. 

2016

Το βραβείο απονεμήθηκε το 2016 στη Στυλιανή Λουκαῒδου.

2015

Παναγιώτης Σαββίδης


2014 - Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε το 2014 στην Κωνσταντίνα Κυριάκου2013 - Το βραβείο απονεμήθηκε το 2013 στον Γιώργο Χριστοδούλου

 


2012
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε το 2012 στον Μυλτιάδη Ασπρομάλλη.

2011
Βραβείον Βάσου Λυσσαρίδη, αποφοίτου του Παγκυπρίου Γυμνασίου.


Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε το 2011 στον Ανδρέα Γεωργιάδη.
2010
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε το 2010 στην Έβελιν Ιοάννου.


Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Βάσος Λυσσαρίδης απονέμει το "Βραβείον Βάσου Λυσσαρίδη" στην Εβελίνα Ιοάννου για το έτος 2010.