ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΟΥ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ

Ιδρυτές του Ιδρύματος Λυσσαρίδη είναι οι Δρ Βάσος Λυσσαρίδης και η κα Βαρβάρα Λυσσαρίδη.

Έδρα του Ιδρύματος είναι η Λευκωσία με δικαίωμα ίδρυσης παραρτημάτων οπουδήποτε στον κόσμο και συνίσταται για αγαθοεργούς, φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς και ιδεολογικούς σκοπούς.

Αποστολή του ιδρύματος είναι η προώθηση και συνέχιση των οραμάτων και ιδεών των συνιδρυτών του Ιδρύματος, που σχέση έχουν με τη φιλανθρωπία, την καταπολέμηση της φτώχειας, της δυστυχίας και της αδικίας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης και την προώθηση της γνώσης ως μέσον εξύψωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Άλλοι στόχοι του ιδρύματος είναι η δημιουργία και ενίσχυση forums για τη προώθηση του επιστημονικού διαλόγου, των ιδεολογικών αναζητήσεων και της έρευνας, και η προώθηση των λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και στόχων των συνιδρυτών του, η παροχή χορηγημάτων και/ή βραβείων και/ή τιμητικών διακρίσεων σε άτομα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, και οργανισμούς για προώθηση, ανάπτυξη, έρευνα και διδασκαλία επιστημονικών θεμάτων που έχουν σχέση με την κυπριακή κοινωνία και τη σοσιαλιστική ιδεολογία.


Επίτευξη Σκοπών

Για εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών το Ίδρυμα προωθεί ένα ευρύ φάσμα εκδόσεων και εκθέσεων, συζητήσεων, μελετών, σεμιναρίων, διαλέξεων, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων και θα αξιοποιήσει άτομα με ειδικότητα σε διάφορες επιστήμες και επαγγέλματα, εκπαιδευτικούς, πολιτικούς, μελετητές της κυπριακής και διεθνούς κοινωνίας.

Πόροι

Οι πόροι του Ιδρύματος προέρχονται από δωρεές και εισφορές από τους ιδρυτές, φίλους, και/ή από διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους και άλλους οργανισμούς, από εκδηλώσεις και από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή.1. Με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Παρθένιο και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Α 2. Σε επίσκεψη του σε βρεφονηπιακό σταθμό 3. Χόμπυ του η ζωγραφική