ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η επίδραση της επί του Κυπριακού

Με ομιλήτρια τη Dame Pauline Green.

    Διάλεξη Dame Pauline Green - κάντε κλικ για ολοκληρωμένη διάλεξη
    Προλόγισε ο Βάσος Λυσσαρίδης - κάντε κλικ για ολοκληρωμένη ομιλία