Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

1 Ιουνίου 2010
Συνέδριο Σύγχρονες προκλήσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Oμιλητές: Δρ Βάσος Λυσσαρίδης, Καθηγητής Βαγγέλης Κουφουδάκης, Καθηγητής Rob de Wijk, Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους.


ΙΝVITATION
Conference organized by the Lyssarides Foundation
In cooperation with
The Cyprus center for European and International Affairs

Contemporary Challenges in the Era of Globalization

Tuesday 1 Ιουνίου 2010, 09:00-13:30
UNESCO Amphitheatre,
Europa Building University of Nicosia

OMIΛΙΕΣ ΒΑΣΟΥ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ

> Ομιλία Βάσου Λυσσαρίδη στο συνέδριο που οργανώθηκε από το Ίδρυμα Λυσσαρίδη και το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων με θέμα: "Σύγχρονες προκλήσεις στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης» 1.6.2010 (κάντε κλικ για ολοκληρωμένο άρθρο)

> Speech delivered by Dr Vassos Lyssarides at the conference organized by the Lyssarides Foundation in cooperation with the Cyprus Center for European and International Affairs "Contemporary Challenges in the Era of Globalization" 1.6.2010 (κάντε κλικ για ολοκληρωμένο άρθρο)

> Closing Remarks by Dr Vassos Lyssarides for the Conference organized by the Lyssarides Foundation. "Contemporary Challenges in the Era of Globalization" 1.6.2010 (κάντε κλικ για ολοκληρωμένο άρθρο)1. Ο Καθηγητής Βαγγέλης Κουφουδάκης 2. Ο Καθηγητής Rob de Wijk 3. O Kαθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους 4. Ο Δρ Βάσος Λυσσαρίδης με τους ομιλητές